Đặt một câu hỏi

Bình shisha đẹp nhỏ N4

Chiều cao: 360 mm. Sản phẩm: đầy đủ (bình, vòi,chén sứ, gắp than...) Số lượng người dùng/ bình: từ 1-3 người. Phù hợp mô hình: hút tại nhà.
Bình shisha đẹp nhỏ N4
Số ký tự đã nhập: