Đặt một câu hỏi

Đế bình shisha loại 2

de-binh1
Số ký tự đã nhập: