Di chuột lên ảnh để thu phóng

Bình shisha hình ấm N9

370.000
Bình shisha hình ấm N9 Thật khó cho bán phụ kiện shisha hà nộiđể nói bởi vì không có ý tưởng những gì thường cho các thiết lập bạn hút thuốc.Cho dù với Bricos hoặc ít nhất là với thuốc shisha hà nội và như vậy, vì vậy chỉ cần một vài gợi ý.  Nói chung, […]

Mô tả

Bình shisha hình ấm N9

Thật khó cho bán phụ kiện shisha hà nộiđể nói bởi vì không có ý tưởng những gì thường cho các thiết lập bạn hút thuốc.Cho dù với Bricos hoặc ít nhất là với thuốc shisha hà nội và như vậy, vì vậy chỉ cần một vài gợi ý.

bán bình shisha nhỏ
bán bình shisha nhỏ

 Nói chung, bạn thay đổi (ít nhất là làm điều đó như thế) tùy thuộc vào những gì bạn cảm thấy như thế nào.Tùy thuộc vào thuốc , tùy thuộc vào mức tiêu thụ thuốc mong muốn (thời gian hút thuốc lá).Và như đối với các thiết lập tùy thuộc vào nỗ lực mong muốn. Cá nhân bạn có thể thích, và thường xuyên với khói than koko(trung bình) vì nó chỉ đơn giản là một cái siêu. Hiện nay có những ngay cả khi , mà sẽ có giá trị xem xét. Tất nhiên, điều này chỉ có thể được xông khói với than tự nhiên hoặc làm với không có ý nghĩa mà bạn nên cân nhắc. Một chi phí khá vừa phải.

Vòi hút cho bình shisha

Một đầu vòi hút tiêu chuẩn mà bạn có đã có trong hookah nó. Như vậy thực sự nó ra bạn ăn kèm. Tùy chọn, một thân bình có thể vẫn không xấu, chỉ là một tất cả-tròn bán bình shisha nha trang. Mà có thể được sử dụng mà không bất kỳ vấn đề hút thuốc bất kỳ thuốc và rất dễ dàng để chơi xung quanh với các thiết lập khác nhau. Một chi phí hợp lý. Thì đấy, đó là nó đã gần như hoàn thiện. Ngoài ra, một kính chắn gió không biết vẫn có thể hữu ích nếu bạn cần một có hoặc có bao giờ một địa điểm hút nếu như vậy, đây là những gì tốt đẹp.

Scroll