Đế bình shisha to loại 3

600.000

-Đế bình chứa nước

-To

-Dành cho bình đại cỡ XL

Danh mục: